Restaurering

Her kan vi tilby bred erfaring i fra restaurering av gamle trehus, samt detaljer på eksteriør og interiør. Vi har kompetanse på å ivareta og holde i hevd gamle byggemetoder og har gode kontakter på kjerneved furumaterialer. For å få tilbake det mest autentiske utseende kan vi tilby kopiering av gamle profiler på kledning eller listverk. Antikvariske arbeider er vi vant til og har et samarbeid med en smed for å kunne reparere eller kopiere gamle beslag.

Vi kan sette det meste tilbake til original stand.

Ta da kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.

Gran design og innredning Adr.: Salthaugveien 65, 4516 Mandal Tlfnr.: 0047 934 16 081 E-post: post@g-di.no