Båt

Vi har opparbeidet oss solid kompetanse på båtinnredninger og restaurering av mindre og store båter, alt ifra 2 meters til 65 meters lengde.

 

Trenger din båt generell oppussning, ny innredning eller reparasjon, ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Gran design og innredning Adr.: Salthaugveien 65, 4516 Mandal Tlfnr.: 0047 934 16 081 E-post: post@g-di.no